Sumár 51. schôdze (8. volebné obdobie)

Zoznam hlasovaní

uto
14
dec
292
návrh prešiel
pred 1 rokom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
0(zdržali sa)
1(proti)
75(za)
76(prítomní)
uto
14
dec
291
návrh prešiel
pred 1 rokom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď.
1(zdržali sa)
0(proti)
75(za)
76(prítomní)
uto
14
dec
290
návrh prešiel
pred 1 rokom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Gyimesi.
1(zdržali sa)
0(proti)
75(za)
76(prítomní)
uto
14
dec
289
návrh neprešiel
pred 1 rokom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3.
5(zdržali sa)
71(proti)
20(za)
102(prítomní)
uto
14
dec
288
návrh prešiel
pred 1 rokom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave.
2(zdržali sa)
69(proti)
75(za)
146(prítomní)
Žiadne ďalšie hlasovania sa nenašli.
Načítať všetky hlasovania

Program schôdze

103
prerokovaný bod
Zákon z 25. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 819) - druhé a tretie čítanie.
102
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 817) - druhé a tretie čítanie.
101
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 815) - druhé čítanie.
100
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 813) - druhé čítanie.
99
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 817) - prvé čítanie.
98
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 815) - prvé čítanie.
97
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 813) - prvé čítanie.
96
prerokovaný bod
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 816).
95
prerokovaný bod
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 814).
94
prerokovaný bod
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 812).
Žiadne ďalšie body programu sa nenašli.
Načítať celý program
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem