Spôsob výpočtu štatistík

Na webstránke AKOHLASOVALI.sk je možné nájsť viacero rôznych rebríčkov a štatistík. Táto stránka objasňuje ako sa jednotlivé štatistiky počítajú. Tak ako všetky štatistiky, i tieto je potrebné vnímať v danom kontexte. Práca poslanca Národnej rady toho okrem účasti na hlasovaniach obnáša podstatne viac, zároveň neúčasť poslanca na hlasovaní môže (a nemusí) mať celý rad objektívnych príčin. Cieľom týchto štatistík nie je komplexne hodnotiť prácu jednotlivých poslancov, iba poskytnúť zaujímavý náhľad na dáta opisujúce činnosť nášho parlamentu.

Rebríček najaktívnejších poslancov

Rebríček je zostavený na základe počtu účastí na hlasovaniach jednotlivých poslancov za obdobie posledných 3 predošlých mesiacov v aktuálnom volebnom období. Napríklad, ak je práve teraz 15. september, rebríček sa zostavuje z hlasovaní za mesiace jún, júl a august. Aktualizuje sa teda raz mesačne. Za účasť na hlasovaní sa pritom počíta akýkoľvek typ hlasu - teda hlasovanie za návrh, hlasovanie proti nemu, zdržanie sa hlasovania i (prezentovanie sa a) nehlasovanie. Za neúčasť na hlasovaní sa teda počíta to hlasovanie, pri ktorom je daný poslanec vedený ako neprítomný.

Rebríček najviac absentujúcich poslancov

Tento rebríček sa počíta podobne ako rebríček najaktívnejších poslancov. Jediný rozdiel spočíva v tom, že sa nepočítajú účasti na hlasovaniach, ale neúčasti.

Rebríček najaktívnejších poslaneckých klubov

Rebríček funguje podobným spôsobom ako rebríček najaktívnejších poslancov. Na rozdiel od neho sa však namiesto účasti poslancov na hlasovaniach berú do úvahy účasti poslaneckých klubov na hlasovaniach. Účasť klubu na hlasovaní však možno definovať rôzne, preto pre potreby tejto štatistiky sa za účasť klubu na hlasovaní berie hlasovanie absolútnej väčšiny poslancov daného klubu. Inými slovami, ak sa hlasovania zúčastnila väčšína (50 % + 1) VŠETKÝCH poslancov daného klubu, pre potreby rebríčka to znamená, že sa hlasovania zúčastnil i samotný klub.

Do úvahy sa berú vždy poslanci, ktorý do daného klubu patrili v čase hlasovania. Napríklad, ak nejaký poslanec pred mesiacom prestúpil z klubu A do klubu B, pre účely výpočtu rebríčka sa aj ne/účasti daného poslanca na hlasovaniach pre prvé 2 mesiace počítajú pre klub A a až pre zvyšný mesiac (po prestúpení) pre klub B.

Rozhodujúce obdobie sú i pre tento rebríček uplynulé 3 mesiace.

Rebríček najviac absentujúcich klubov

Analogicky k predošlým rebríčkom, tento rebríček je zostavený na základe počtu neúčastí poslaneckých klubov na hlasovaniach. Za neúčasť poslaneckého klubu na hlasovaní sa teda berie také hlasovanie, ktorého sa nezúčastnila väčšina poslaneckého klubu.

Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem