Posledné hlasovania v parlamente

15. február

štv
15
feb
návrh prešiel
pred 11 dňami
Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR P. Pellegriniho.
0(zdržali sa)
47(proti)
76(za)
124(prítomní)
štv
15
feb
návrh neprešiel
pred 11 dňami
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 62) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
41(zdržali sa)
82(proti)
13(za)
136(prítomní)
štv
15
feb
návrh neprešiel
pred 11 dňami
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 61) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
92(zdržali sa)
31(proti)
13(za)
136(prítomní)
štv
15
feb
návrh prešiel
pred 11 dňami
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 154) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
11(zdržali sa)
48(proti)
76(za)
137(prítomní)
štv
15
feb
návrh prešiel
pred 11 dňami
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 154) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
0(zdržali sa)
59(proti)
77(za)
137(prítomní)
štv
15
feb
návrh neprešiel
pred 11 dňami
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 154) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Jaurová, Kleinert - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.
0(zdržali sa)
75(proti)
62(za)
137(prítomní)
štv
15
feb
návrh prešiel
pred 11 dňami
Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 195). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
0(zdržali sa)
0(proti)
92(za)
98(prítomní)
štv
15
feb
návrh prešiel
pred 11 dňami
Návrh na voľbu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky za členku výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za náhradného člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
0(zdržali sa)
0(proti)
137(za)
137(prítomní)
štv
15
feb
návrh prešiel
pred 11 dňami
Návrh na voľbu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky za členku výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za náhradného člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky
0(zdržali sa)
0(proti)
137(za)
138(prítomní)
štv
15
feb
návrh prešiel
pred 11 dňami
Hlasovanie
0(zdržali sa)
0(proti)
138(za)
139(prítomní)
Žiadne ďalšie hlasovania sa nenašli.
Načítať ďalšie hlasovania
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem