Sumár 55. schôdze (8. volebné obdobie)

Zoznam hlasovaní

štv
17
feb
198
návrh prešiel
pred 1 rokom
Návrh na voľbu člena Rady pre štátnu službu (tlač 877). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
52(zdržali sa)
10(proti)
71(za)
136(prítomní)
štv
17
feb
197
návrh neprešiel
pred 1 rokom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 863) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
24(zdržali sa)
63(proti)
52(za)
140(prítomní)
štv
17
feb
196
návrh prešiel
pred 1 rokom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 758) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
17(zdržali sa)
8(proti)
106(za)
136(prítomní)
štv
17
feb
195
návrh prešiel
pred 1 rokom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 758) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď.
33(zdržali sa)
8(proti)
98(za)
139(prítomní)
štv
17
feb
194
návrh prešiel
pred 1 rokom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 758) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Šebová, body 1, 3 a 4.
26(zdržali sa)
0(proti)
101(za)
139(prítomní)
Žiadne ďalšie hlasovania sa nenašli.
Načítať všetky hlasovania

Program schôdze

86
prerokovaný bod
Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 891).
85
prerokovaný bod
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na odvolanie a voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 889).
84
prerokovaný bod
Návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 887).
83
stiahnutý bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 (tlač 893) - prvé čítanie..
82
stiahnutý bod
Vládny návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 895) - prvé čítanie.
81
stiahnutý bod
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 (tlač 892).
80
stiahnutý bod
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 894).
79
prerokovaný bod
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (tlač 879). Hlasovanie.
78
prerokovaný bod
Návrh na voľbu člena Rady pre štátnu službu (tlač 877).
77
prerokovaný bod
Návrh na voľbu komisára pre deti (tlač 875) – nová voľba.
Žiadne ďalšie body programu sa nenašli.
Načítať celý program
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem