Sumár 66. schôdze (8. volebné obdobie)

Zoznam hlasovaní

štv
30
jún
218
návrh neprešiel
pred 1 rokom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (tlač 1077). Hlasovanie o návrhu uznesenia ktorý podal posl. Kamenický.
5(zdržali sa)
75(proti)
40(za)
123(prítomní)
štv
30
jún
217
návrh neprešiel
pred 1 rokom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (tlač 1077). Hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery.
5(zdržali sa)
75(proti)
42(za)
122(prítomní)
str
29
jún
214
návrh prešiel
pred 1 rokom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 945) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
35(zdržali sa)
16(proti)
85(za)
136(prítomní)
str
29
jún
213
návrh prešiel
pred 1 rokom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 945) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď.
37(zdržali sa)
14(proti)
86(za)
137(prítomní)
str
29
jún
212
návrh prešiel
pred 1 rokom
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 945) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Halgašová.
38(zdržali sa)
11(proti)
86(za)
136(prítomní)
Žiadne ďalšie hlasovania sa nenašli.
Načítať všetky hlasovania

Program schôdze

82
prerokovaný bod
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (tlač 1077).
81
prerokovaný bod
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (tlač 1073).
79
prerokovaný bod
Návrh na zmeny v zložení výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1075).
78
prerokovaný bod
Návrh výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu nová voľba II. (tlač 1070).
77
prerokovaný bod
Návrh na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 1065)
76
presunutý bod
Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2021 (tlač 1029).
75
presunutý bod
Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2021 (tlač 1018).
74
presunutý bod
Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2021 (tlač 980).
73
presunutý bod
Správa o činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti za rok 2021 (tlač 969).
72
presunutý bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 972) - druhé čítanie.
Žiadne ďalšie body programu sa nenašli.
Načítať celý program
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem