Sumár 8. schôdze (8. volebné obdobie)

Zoznam hlasovaní

str
10
jún
53
návrh neprešiel
pred 4 rokmi
Návrh na vytvorenie skupín priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie a voľbu ich predsedov (tlač 103). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
100(zdržali sa)
0(proti)
34(za)
136(prítomní)
str
10
jún
52
návrh prešiel
pred 4 rokmi
Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2019 (tlač 109). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
20(zdržali sa)
1(proti)
109(za)
133(prítomní)
str
10
jún
51
návrh neprešiel
pred 4 rokmi
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA a Martina BELUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 104) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
11(zdržali sa)
24(proti)
35(za)
129(prítomní)
str
10
jún
50
návrh prešiel
pred 4 rokmi
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELIGU, Alojza BARÁNIKA, Ondreja DOSTÁLA, Petry HAJŠELOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 108) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
29(zdržali sa)
4(proti)
99(za)
133(prítomní)
str
10
jún
49
návrh prešiel
pred 4 rokmi
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELIGU, Alojza BARÁNIKA, Ondreja DOSTÁLA, Petry HAJŠELOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 108) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
0(zdržali sa)
44(proti)
87(za)
131(prítomní)
Žiadne ďalšie hlasovania sa nenašli.
Načítať všetky hlasovania

Program schôdze

31
prerokovaný bod
Na 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 5. júna 2020 o 9.00 hod. vystúpi prezidentka Slovenskej republiky so správou o stave Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. p) Ústavy Slovenskej republiky.
30
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 132) - druhé čítanie.
29
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 130) - druhé čítanie.
28
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 128) - druhé čítanie.
27
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 126) - druhé čítanie.
26
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. (tlač 124) - druhé čítanie.
25
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 132) - prvé čítanie.
24
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 130) - prvé čítanie.
23
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 128) - prvé čítanie.
22
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 126) - prvé čítanie.
Žiadne ďalšie body programu sa nenašli.
Načítať celý program
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem