Sumár 93. schôdze (8. volebné obdobie)

Zoznam hlasovaní

uto
30
máj
4
parlament nebol uznášaniaschopný
pred 1 rokom
Prezentácia č. 4.
1(zdržali sa)
0(proti)
17(za)
66(prítomní)
uto
30
máj
3
parlament nebol uznášaniaschopný
pred 1 rokom
Prezentácia č. 3.
1(zdržali sa)
0(proti)
15(za)
56(prítomní)
pon
29
máj
2
parlament nebol uznášaniaschopný
pred 1 rokom
Prezentácia č. 2.
1(zdržali sa)
0(proti)
18(za)
68(prítomní)
pon
29
máj
1
parlament nebol uznášaniaschopný
pred 1 rokom
Prezentácia č. 1.
1(zdržali sa)
0(proti)
16(za)
70(prítomní)
Žiadne ďalšie hlasovania sa nenašli.
Načítať všetky hlasovania

Program schôdze

46
neprerokovaný bod
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša ŠUDÍKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 1444) - prvé čítanie.
45
neprerokovaný bod
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Martina ČEPČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1437) - prvé čítanie.
44
neprerokovaný bod
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELlGU, Miroslava KOLLÁRA, Milana VETRÁKA a Michala ŠIPOŠA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ požiadal listom z 25. januára 2023 o zaradenie rokovania o jeho návhu zákona na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky začínajúcu 14. marca 2023.) (Navrhovateľ požiadal listom zo 7. marca 2023 o zaradenie rokovania o jeho návhu zákona na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky začínajúcu 2. mája 2023.) (tlač 1416) - prvé čítanie.
43
neprerokovaný bod
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka ŠEFČÍKA a Moniky KAVECKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1661) - prvé čítanie.
42
neprerokovaný bod
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1660) - prvé čítanie.
41
neprerokovaný bod
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1697) - prvé čítanie.
40
neprerokovaný bod
Vládny návrh zákona o obecnej polícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1564) - prvé čítanie.
39
neprerokovaný bod
Vládny návrh zákona o ochrane svedka a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 1563) - prvé čítanie.
38
neprerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1517) - prvé čítanie.
37
neprerokovaný bod
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovateľkou tohto návrhu zákona bola aj poslankyňa Miriam Šuteková, ktorej mandát poslankyne NR SR zanikol 15. mája 2023.) (tlač 1566) - prvé čítanie.
Žiadne ďalšie body programu sa nenašli.
Načítať celý program
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem