Sumár 15. schôdze (9. volebné obdobie)

Zoznam hlasovaní

štv
13
jún
93
návrh prešiel
pred 8 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 325) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
0(zdržali sa)
0(proti)
133(za)
133(prítomní)
štv
13
jún
92
návrh prešiel
pred 8 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 325) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
0(zdržali sa)
0(proti)
133(za)
133(prítomní)
štv
13
jún
91
návrh prešiel
pred 8 dňami
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o krajinnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 355). Návrh na prerokovanie zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
3(zdržali sa)
53(proti)
77(za)
133(prítomní)
štv
13
jún
90
návrh prešiel
pred 8 dňami
Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR - P. Žiga, 3. návrh
15(zdržali sa)
4(proti)
111(za)
131(prítomní)
štv
13
jún
89
návrh prešiel
pred 8 dňami
Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR - P. Žiga, 2. návrh
11(zdržali sa)
18(proti)
102(za)
131(prítomní)
Žiadne ďalšie hlasovania sa nenašli.
Načítať všetky hlasovania

Program schôdze

129
neprerokovaný bod
Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike (tlač 364) - prvé čítanie.
128
neprerokovaný bod
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike (tlač 363).
127
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 354) - druhé čítanie.
126
neprerokovaný bod
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/160/22/K/SVF zo dňa 28. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi Ing. Jánovi Vidovi, členovi dozornej rady Stredoslovenská energetika Holding, a. s. Žilina (tlač 128).
125
neprerokovaný bod
Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/108/22/K/SVF zo dňa 20. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi Ing. Petrovi Dratvovi, členovi Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 126).
124
neprerokovaný bod
Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2024 – 2029 (tlač 317).
123
neprerokovaný bod
Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2023 (tlač 316).
122
neprerokovaný bod
Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2022 (tlač 315).
121
neprerokovaný bod
Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023 (tlač 211).
120
neprerokovaný bod
Správa o činnosti komisára pre deti za rok 2023 (tlač 192).
Žiadne ďalšie body programu sa nenašli.
Načítať celý program
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem