Sumár 6. schôdze (9. volebné obdobie)

Zoznam hlasovaní

pia
26
jan
214
návrh prešiel
pred 2 mesiacmi
Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR P. Pellegriniho.
0(zdržali sa)
0(proti)
76(za)
76(prítomní)
pia
26
jan
213
návrh neprešiel
pred 2 mesiacmi
Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Grendel.
0(zdržali sa)
76(proti)
37(za)
113(prítomní)
pia
26
jan
212
návrh prešiel
pred 2 mesiacmi
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 106) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
0(zdržali sa)
0(proti)
76(za)
76(prítomní)
pia
26
jan
211
návrh neprešiel
pred 2 mesiacmi
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 106) - prvé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dostál.
0(zdržali sa)
75(proti)
35(za)
111(prítomní)
pia
26
jan
210
návrh prešiel
pred 2 mesiacmi
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 106) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
1(zdržali sa)
0(proti)
76(za)
77(prítomní)
Žiadne ďalšie hlasovania sa nenašli.
Načítať všetky hlasovania

Program schôdze

75
prerokovaný bod
Vystúpenie prezidentky Slovenskej republiky 18. januára 2024 o 12:00 hod. k dôležitej politickej otázke týkajúcej sa navrhovanej legislatívy v oblasti trestného práva.
74
prerokovaný bod
Zákon z 20. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 125) - druhé a tretie čítanie.
73
prerokovaný bod
Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2024 (tlač 23).
72
prerokovaný bod
Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2024 až 2026 – nové znenie (tlač 121).
71
prerokovaný bod
Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2024 a rozpočtový výhľad na roky 2025 a 2026 (tlač 119).
70
prerokovaný bod
Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2024 (tlač 120).
69
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024 (Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026) (tlač 100).
68
neprerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2023 Z. z. (tlač 109) - prvé čítanie.
67
prerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 106) - prvé čítanie.
66
neprerokovaný bod
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z. (tlač 111).
Žiadne ďalšie body programu sa nenašli.
Načítať celý program
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem