Anna Záborská

poslankyňa, členka klubu SLOVENSKO
  • Profil poslankyne
  • Pôsobenie v parlamente
  • Členstvo vo výboroch
  • Poslaneckí asistenti

Profil poslankyne

Základné informácie

Celé meno: Anna Záborská
Titul: MUDr.
Dátum narodenia: 7. júna 1948 (76 rokov)
Národnosť: slovenská
Bydlisko: Bojnice
Kraj: trenčiansky

Kontaktné údaje

E-mailová adresa: anna.zaborska@nrsr.sk
Webová stránka: neuvedená
Profil na nrsr.sk: www.nrsr.sk

Pôsobenie v parlamente

2023 - 2024

Bola členkou poslaneckého klubu SLOVENSKO v 9. volebnom období.

2023

Bola nezaradenou poslankyňou v 9. volebnom období (ustanovujúca schôdza NRSR).

2020 - 2023

Bola členkou poslaneckého klubu OĽANO v 8. volebnom období.

2020

Bola nezaradenou poslankyňou v 8. volebnom období (ustanovujúca schôdza NRSR).

Členstvo vo výboroch

Výbor NR SR pre európske záležitosti

Funkcia: členka výboru
Členstvo: 2024 - súčasnosť

Výbor NR SR pre európske záležitosti

Funkcia: členka výboru
Členstvo: 2023 - súčasnosť

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Funkcia: podpredsedníčka výboru
Členstvo: 2023 - súčasnosť

Poslaneckí asistenti

Helena Hlubocká

Mesačná odmena: 1760 €
Asistentom od: 22. novembra 2023

Mgr. Katarína Poláčková

Mesačná odmena: 2100 €
Asistentom od: 22. novembra 2023

Súvisiace články

Žiadne aktuality sa nenašli.

Posledné hlasovania poslankyne

13. jún

štv
13
jún
návrh prešiel
pred 8 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 325) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
štv
13
jún
návrh prešiel
pred 8 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 325) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
štv
13
jún
návrh prešiel
pred 8 dňami
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o krajinnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 355). Návrh na prerokovanie zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
štv
13
jún
návrh prešiel
pred 8 dňami
Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR - P. Žiga, 3. návrh
štv
13
jún
návrh prešiel
pred 8 dňami
Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR - P. Žiga, 2. návrh

12. jún

str
12
jún
návrh prešiel
pred 9 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 214) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
str
12
jún
návrh prešiel
pred 9 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 214) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď.
str
12
jún
návrh prešiel
pred 9 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 214) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 26, 28 až 30.
str
12
jún
návrh neprešiel
pred 9 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 214) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 27.
str
12
jún
návrh prešiel
pred 9 dňami
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pauly PUŠKÁROVEJ, Jozefa HABÁNIKA a Karola JANASA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 255) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.

Nápoveda

hlasovali za
hlasovali proti
zdržali sa hlasovania
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem