Miriam Šuteková

bývalá poslankyňa
  • Profil poslankyne
  • Pôsobenie v parlamente
  • Členstvo vo výboroch
  • Poslaneckí asistenti

Profil poslankyne

Základné informácie

Celé meno: Miriam Šuteková
Titul: Mgr.
Dátum narodenia: 20. februára 1975 (49 rokov)
Národnosť: slovenská
Bydlisko: Žilina
Kraj: žilinský

Kontaktné údaje

E-mailová adresa: miriam.sutekova@nrsr.sk
Webová stránka: neuvedená
Profil na nrsr.sk: www.nrsr.sk

Pôsobenie v parlamente

2021 - 2023

Bola nezaradenou poslankyňou v 8. volebnom období.

2020 - 2021

Bola členkou poslaneckého klubu ZA ĽUDÍ v 8. volebnom období.

2020

Bola nezaradenou poslankyňou v 8. volebnom období.

Členstvo vo výboroch

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Funkcia: členka výboru
Členstvo: 2023 - 2023

Poslaneckí asistenti

Žiadni poslaneckí asistenti sa nenašli.

Súvisiace články

Žiadne aktuality sa nenašli.

Posledné hlasovania poslankyne

09. máj

uto
09
máj
návrh prešiel
pred 9 mesiacmi
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
uto
09
máj
návrh prešiel
pred 9 mesiacmi
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
uto
09
máj
návrh prešiel
pred 9 mesiacmi
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 1562) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
uto
09
máj
návrh prešiel
pred 9 mesiacmi
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 1562) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
uto
09
máj
návrh prešiel
pred 9 mesiacmi
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1561) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
uto
09
máj
návrh prešiel
pred 9 mesiacmi
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1561) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
uto
09
máj
návrh prešiel
pred 9 mesiacmi
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda TAKÁČA, Juraja BLANÁRA, Ladislava KAMENICKÉHO a Borisa SUSKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 1646) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
uto
09
máj
návrh prešiel
pred 9 mesiacmi
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána RICHTERA a Richarda TAKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1648) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
uto
09
máj
návrh prešiel
pred 9 mesiacmi
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána RICHTERA a Richarda TAKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1648) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
uto
09
máj
návrh prešiel
pred 9 mesiacmi
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra FAIČA a Richarda TAKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1647) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.

Nápoveda

hlasovali za
hlasovali proti
zdržali sa hlasovania
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem