Lucia Drábiková

poslankyňa, členka klubu OĽANO
  • Profil poslankyne
  • Pôsobenie v parlamente
  • Členstvo vo výboroch
  • Poslaneckí asistenti

Profil poslankyne

Základné informácie

Celé meno: Lucia Drábiková
Titul: Mgr., PhD.
Dátum narodenia: 12. júna 1977 (45 rokov)
Národnosť: slovenská
Bydlisko: Piešťany
Kraj: trnavský

Kontaktné údaje

E-mailová adresa: lucia.drabikova@nrsr.sk
Webová stránka: neuvedená
Profil na nrsr.sk: www.nrsr.sk

Pôsobenie v parlamente

2020 - 2023

Bola členkou poslaneckého klubu OĽANO v 8. volebnom období.

2020

Bola nezaradenou poslankyňou v 8. volebnom období (ustanovujúca schôdza NRSR).

Členstvo vo výboroch

Výbor NR SR pre európske záležitosti

Funkcia: členka výboru
Členstvo: 2023 - súčasnosť

Výbor NR SR pre sociálne veci

Funkcia: overovateľka výboru
Členstvo: 2023 - súčasnosť

Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

Funkcia: podpredsedníčka výboru
Členstvo: 2023 - súčasnosť

Poslaneckí asistenti

JUDr. Annamária Cerovská

Mesačná odmena: 1 €

Ing. Tomáš Hudcovič

Mesačná odmena: 2299 €

Mgr. Kamila Dudášová

Mesačná odmena: 970 €

Posledné hlasovania poslankyne

15. marec

str
15
mar
návrh prešiel
pred 4 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1436) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
str
15
mar
návrh prešiel
pred 4 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1436) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
str
15
mar
návrh neprešiel
pred 4 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon) (tlač 1355) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave.
str
15
mar
návrh prešiel
pred 4 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1465) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
str
15
mar
návrh prešiel
pred 4 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1465) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
str
15
mar
návrh prešiel
pred 4 dňami
Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ (tlač 1470). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
str
15
mar
návrh prešiel
pred 4 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov (tlač 1352) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
str
15
mar
návrh neprešiel
pred 4 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1351) - dtretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
str
15
mar
návrh prešiel
pred 4 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1351) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď.
str
15
mar
návrh neprešiel
pred 4 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1351) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 4.
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem