František Mikloško

poslanec, člen klubu KDH
  • Profil poslanca
  • Pôsobenie v parlamente
  • Členstvo vo výboroch
  • Poslaneckí asistenti

Profil poslanca

Základné informácie

Celé meno: František Mikloško
Titul: RNDr.
Dátum narodenia: 2. júna 1947 (77 rokov)
Národnosť: slovenská
Bydlisko: Bratislava
Kraj: bratislavský

Kontaktné údaje

E-mailová adresa: frantisek.miklosko@nrsr.sk
Webová stránka: neuvedená
Profil na nrsr.sk: www.nrsr.sk

Pôsobenie v parlamente

2023 - 2024

Bol členom poslaneckého klubu KDH v 9. volebnom období.

2023

Bol nezaradeným poslancom v 9. volebnom období (ustanovujúca schôdza NRSR).

Členstvo vo výboroch

Ústavnoprávny výbor NR SR

Funkcia: člen výboru
Členstvo: 2023 - súčasnosť

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva

Funkcia: člen výboru
Členstvo: 2023 - súčasnosť

Poslaneckí asistenti

Bc. Slavomír Gregorík

Mesačná odmena: 386 €
Asistentom od: 4. januára 2024

Marta Nováková, Ing.

Mesačná odmena: 1930 €
Asistentom od: 7. novembra 2023

Mgr. Ľubomír Chripko

Mesačná odmena: 1544 €
Asistentom od: 4. novembra 2023

Súvisiace články

Žiadne aktuality sa nenašli.

Posledné hlasovania poslanca

27. jún

štv
27
jún
návrh prešiel
pred 23 dňami
Hlasovanie o 2. procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR P. Žigu.
štv
27
jún
návrh neprešiel
pred 23 dňami
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Beáty JURÍK, Lucie PLAVÁKOVEJ a Michala SABA na vydanie zákona o príspevku na úhradu nákladov na bývanie (tlač 343) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
štv
27
jún
návrh prešiel
pred 23 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 324) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
štv
27
jún
návrh prešiel
pred 23 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 324) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 19.
štv
27
jún
návrh prešiel
pred 23 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy v znení zákona č. 46/2024 Z. z. (tlač 368) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
štv
27
jún
návrh prešiel
pred 23 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy v znení zákona č. 46/2024 Z. z. (tlač 368) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
štv
27
jún
návrh neprešiel
pred 23 dňami
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie PLAVÁKOVEJ, Zuzany ŠTEVULOVEJ a Ondreja PROSTREDNÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 342) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
štv
27
jún
návrh prešiel
pred 23 dňami
Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR P. Žigu.
štv
27
jún
návrh neprešiel
pred 24 dňami
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠTEVULOVEJ a Lucie PLAVÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 243) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
štv
27
jún
návrh neprešiel
pred 24 dňami
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Lucie PLAVÁKOVEJ, Simony PETRÍK, Beáty JURÍK a Zuzany ŠTEVULOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony (tlač 240) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.

Nápoveda

hlasovali za
hlasovali proti
zdržali sa hlasovania
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem