Jana Vaľová

poslankyňa, členka klubu SMER - SD
  • Profil poslankyne
  • Pôsobenie v parlamente
  • Členstvo vo výboroch
  • Poslaneckí asistenti

Profil poslankyne

Základné informácie

Celé meno: Jana Vaľová
Titul: PhDr.
Dátum narodenia: 8. júla 1965 (57 rokov)
Národnosť: slovenská
Bydlisko: Humenné
Kraj: prešovský

Kontaktné údaje

E-mailová adresa: jana.valova@nrsr.sk
Webová stránka: neuvedená
Profil na nrsr.sk: www.nrsr.sk

Pôsobenie v parlamente

2020 - 2023

Bola členkou poslaneckého klubu SMER - SD v 8. volebnom období.

2020

Bola nezaradenou poslankyňou v 8. volebnom období (ustanovujúca schôdza NRSR).

Členstvo vo výboroch

Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Funkcia: overovateľka výboru
Členstvo: 2023 - súčasnosť

Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

Funkcia: členka výboru
Členstvo: 2023 - súčasnosť

Poslaneckí asistenti

JUDr. Miloš Humenský

Mesačná odmena: 2277 €

Posledné hlasovania poslankyne

17. február

pia
17
feb
návrh prešiel
pred 1 mesiacom
Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára.
pia
17
feb
návrh prešiel
pred 1 mesiacom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Borisa KOLLÁRA, Jozefa ŠIMKA a Igora KAŠPERA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1357) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
pia
17
feb
návrh prešiel
pred 1 mesiacom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Borisa KOLLÁRA, Jozefa ŠIMKA a Igora KAŠPERA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1357) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
pia
17
feb
návrh prešiel
pred 1 mesiacom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra ŠÍBLA, Tomáša ŠUDÍKA, Márie ŠOFRANKO a Jána SZÖLLÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1257) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
pia
17
feb
návrh prešiel
pred 1 mesiacom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra ŠÍBLA, Tomáša ŠUDÍKA, Márie ŠOFRANKO a Jána SZÖLLÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1257) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Šíbl.
pia
17
feb
návrh prešiel
pred 1 mesiacom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra ŠÍBLA, Tomáša ŠUDÍKA, Márie ŠOFRANKO a Jána SZÖLLÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1257) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď.
pia
17
feb
návrh neprešiel
pred 1 mesiacom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra ŠÍBLA, Tomáša ŠUDÍKA, Márie ŠOFRANKO a Jána SZÖLLÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1257) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 2, 6 až 9 a 11.
pia
17
feb
návrh prešiel
pred 1 mesiacom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra ŠÍBLA, Tomáša ŠUDÍKA, Márie ŠOFRANKO a Jána SZÖLLÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1257) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 3 až 5 a 10.
pia
17
feb
návrh prešiel
pred 1 mesiacom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra ŠÍBLA, Tomáša ŠUDÍKA, Márie ŠOFRANKO a Jána SZÖLLÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1257) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave.
pia
17
feb
návrh neprešiel
pred 1 mesiacom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra ŠÍBLA, Tomáša ŠUDÍKA, Márie ŠOFRANKO a Jána SZÖLLÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1257) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Čepček - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem