Ján Horecký

poslanec, člen klubu KDH
  • Profil poslanca
  • Pôsobenie v parlamente
  • Členstvo vo výboroch
  • Poslaneckí asistenti

Profil poslanca

Základné informácie

Celé meno: Ján Horecký
Titul: Mgr.
Dátum narodenia: 23. júna 1968 (56 rokov)
Národnosť: slovenská
Bydlisko: Bratislava
Kraj: bratislavský

Kontaktné údaje

E-mailová adresa: jan.horecky@nrsr.sk
Webová stránka: neuvedená
Profil na nrsr.sk: www.nrsr.sk

Pôsobenie v parlamente

2023 - 2024

Bol členom poslaneckého klubu KDH v 9. volebnom období.

2023

Bol nezaradeným poslancom v 9. volebnom období (ustanovujúca schôdza NRSR).

Členstvo vo výboroch

Mandátový a imunitný výbor NR SR

Funkcia: overovateľ výboru
Členstvo: 2023 - súčasnosť

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Funkcia: podpredseda výboru
Členstvo: 2023 - súčasnosť

Poslaneckí asistenti

Juraj Šúst, Mgr.

Mesačná odmena: 700 €
Asistentom od: 5. decembra 2023

Ing. Paula Čerňanská

Mesačná odmena: 2561 €
Asistentom od: 7. novembra 2023

Mgr. Ľubica Lesná

Mesačná odmena: 600 €
Asistentom od: 24. novembra 2023

Súvisiace články

Žiadne aktuality sa nenašli.

Posledné hlasovania poslanca

15. júl

pon
15
júl
návrh prešiel
pred 5 dňami
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 374). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie.

27. jún

štv
27
jún
návrh neprešiel
pred 23 dňami
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Beáty JURÍK, Lucie PLAVÁKOVEJ a Michala SABA na vydanie zákona o príspevku na úhradu nákladov na bývanie (tlač 343) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
štv
27
jún
návrh prešiel
pred 23 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 324) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
štv
27
jún
návrh prešiel
pred 23 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 324) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 19.
štv
27
jún
návrh prešiel
pred 23 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy v znení zákona č. 46/2024 Z. z. (tlač 368) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
štv
27
jún
návrh prešiel
pred 23 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy v znení zákona č. 46/2024 Z. z. (tlač 368) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
štv
27
jún
návrh neprešiel
pred 23 dňami
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie PLAVÁKOVEJ, Zuzany ŠTEVULOVEJ a Ondreja PROSTREDNÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 342) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
štv
27
jún
návrh prešiel
pred 23 dňami
Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR P. Žigu.
štv
27
jún
návrh neprešiel
pred 24 dňami
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠTEVULOVEJ a Lucie PLAVÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 243) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
štv
27
jún
návrh neprešiel
pred 24 dňami
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Lucie PLAVÁKOVEJ, Simony PETRÍK, Beáty JURÍK a Zuzany ŠTEVULOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony (tlač 240) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.

Nápoveda

hlasovali za
hlasovali proti
zdržali sa hlasovania
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem