Branislav Škripek

poslanec, člen klubu KDH
  • Profil poslanca
  • Pôsobenie v parlamente
  • Členstvo vo výboroch
  • Poslaneckí asistenti

Profil poslanca

Základné informácie

Celé meno: Branislav Škripek
Titul: Mgr.
Dátum narodenia: 30. augusta 1970 (53 rokov)
Národnosť: slovenská
Bydlisko: Štúrovo
Kraj: nitriansky

Kontaktné údaje

E-mailová adresa: branislav.skripek@nrsr.sk
Webová stránka: neuvedená
Profil na nrsr.sk: www.nrsr.sk

Pôsobenie v parlamente

2023 - 2024

Bol členom poslaneckého klubu KDH v 9. volebnom období.

2023

Bol nezaradeným poslancom v 9. volebnom období (ustanovujúca schôdza NRSR).

Členstvo vo výboroch

Výbor NR SR pre európske záležitosti

Funkcia: člen výboru
Členstvo: 2023 - súčasnosť

Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

Funkcia: člen výboru
Členstvo: 2023 - súčasnosť

Poslaneckí asistenti

Rastislav Cuník

Mesačná odmena: 1 €
Asistentom od: 16. novembra 2023

Alena Novotná

Mesačná odmena: 1717 €
Asistentom od: 1. marca 2024

Michal Hirko, Mgr.

Mesačná odmena: 1847 €

Súvisiace články

Žiadne aktuality sa nenašli.

Posledné hlasovania poslanca

13. jún

štv
13
jún
návrh prešiel
pred 8 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 325) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
štv
13
jún
návrh prešiel
pred 8 dňami
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 325) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
štv
13
jún
návrh prešiel
pred 8 dňami
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o krajinnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 355). Návrh na prerokovanie zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
štv
13
jún
návrh prešiel
pred 8 dňami
Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR - P. Žiga, 3. návrh
štv
13
jún
návrh prešiel
pred 8 dňami
Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR - P. Žiga, 2. návrh
štv
13
jún
návrh prešiel
pred 8 dňami
Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR - P. Žiga, 1. návrh

12. jún

str
12
jún
návrh prešiel
pred 9 dňami
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Romana MICHELKA, Rudolfa HULlAKA, Andreja DANKA a Adama LUČANSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) (tlač 344) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
str
12
jún
návrh prešiel
pred 9 dňami
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Romana MICHELKA, Rudolfa HULlAKA, Andreja DANKA a Adama LUČANSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) (tlač 344) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
str
12
jún
návrh prešiel
pred 9 dňami
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Samuela MIGAĽA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 320) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
str
12
jún
návrh prešiel
pred 9 dňami
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Samuela MIGAĽA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 320) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.

Nápoveda

hlasovali za
hlasovali proti
zdržali sa hlasovania
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem