Veronika Remišová

poslankyňa, nezaradená
  • Profil poslankyne
  • Pôsobenie v parlamente
  • Členstvo vo výboroch
  • Poslaneckí asistenti

Profil poslankyne

Základné informácie

Celé meno: Veronika Remišová
Titul: Mgr. art., M.A., ArtD.
Dátum narodenia: 31. mája 1976 (47 rokov)
Národnosť: slovenská
Bydlisko: Bratislava
Kraj: bratislavský

Kontaktné údaje

E-mailová adresa: veronika.remisova@nrsr.sk
Webová stránka: neuvedená
Profil na nrsr.sk: www.nrsr.sk

Pôsobenie v parlamente

2020 - 2023

Bola nezaradenou poslankyňou v 8. volebnom období (ustanovujúca schôdza NRSR).

Členstvo vo výboroch

V súčasnosti nie je členkou žiadneho výboru.

Poslaneckí asistenti

Žiadni poslaneckí asistenti sa nenašli.

Súvisiace články

Žiadne aktuality sa nenašli.

Posledné hlasovania poslankyne

25. máj

štv
25
máj
návrh prešiel
pred 3 dňami
Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. A. Zemanová, o ukončení 90. schôdze NRSR.
štv
25
máj
návrh prešiel
pred 3 dňami
Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára.
štv
25
máj
návrh prešiel
pred 3 dňami
Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Vetrák.
štv
25
máj
návrh prešiel
pred 3 dňami
Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. J. Šeliga.

23. máj

uto
23
máj
návrh prešiel
pred 5 dňami
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka ŠEFČÍKA a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1616) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
uto
23
máj
návrh prešiel
pred 5 dňami
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka ŠEFČÍKA a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1616) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
uto
23
máj
návrh neprešiel
pred 5 dňami
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o obmedzujúcich opatreniach pri predaji energetických nápojov (tlač 1602) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
uto
23
máj
návrh prešiel
pred 5 dňami
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA na vydanie zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 1593) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
uto
23
máj
návrh prešiel
pred 5 dňami
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA na vydanie zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 1593) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
uto
23
máj
návrh prešiel
pred 5 dňami
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GRENDELA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1592) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.

Nápoveda

hlasovali za
hlasovali proti
zdržali sa hlasovania
Používame cookies
Web AKOHLASOVALI.sk používa pre zlepšenie svojich služieb súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s ich používaním súhlasíte. Zistite viac.
Rozumiem